آشنایی با عبارت with در پایتون

python context manager

عبارت with در پایتون معمولا یک عبارت مرموز درنظر گرفته می‌شود. اما زمانی که به پشت صحنه نگاه می‌کنید، می‌بینید که هیچ جادویی در کار نیست. عبارت with در واقع یک ویژگی جذاب و مفید است که به شما کمک می‌کند تا کد پایتونی تمیزتر و خواناتری داشته باشید. ممکن است سوال کنید عبارت with در پایتون چه زمان هایی استفاده می‌شود؟ عبارت with زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم با استفاده از الگوی استانداردی، به مدیریت منابع به صورت بهینه

بیشتر بخوانید