پیاده سازی عبارات switch/case به کمک دیکشنری در پایتون

python switch case

همانطور که می‌دانید در پایتون دستورات switch/case وجود ندارد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است نیاز باشد تا عبارات طولانی شرطی به صورت if..elif..else نوشته شود. ما در اینجا قصد داریم با روشی آشنا شویم که با استفاده از دیکشنری، عبارات switch/case را شبیه سازی نماییم. فرض کنید که قطعه کدی به صورت زیر در اختیار داریم. مسلما برای بررسی ۳ حالت مختلف، این عبارت به اندازه کافی مناسب است. اما اگر تعداد حالات مورد نیاز برای بررسی بیشتر باشد باید

بیشتر بخوانید