عملگر سوشی در پایتون

python sushi

با استفاده از عملگر سوشی در پایتون می‌توان ترفندهای جالبی برای برش لیست‌های پایتونی انجام داد. اما چگونه؟ در زبان برنامه نویسی پایتون می‌توان یک لیست را تکه تکه نمود. به این عمل در پایتون slicing گفته می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان تنها به بخشی از یک لیست دسترسی پیدا کرد. برای مثال می‌توان یک لیست بزرگ را با این روش به چندین لیست کوچکتر تقسیم کرد و هر کدام از آن‌ها را بسته به نیاز مورد استفاده

بیشتر بخوانید