قدرت اعجاب انگیز Decorator پایتون

python decorators

تصور کنید ۳۰ تابع با منطق های پیچیده کسب و کار در برنامه خود نوشته اید. در یک صبح شنبه بارانی، رئیس کنار میز شما می‌آید و می‌گوید: صبح شنبه بخیر! آن گزارشهای TPS را به خاطر داری؟ نیاز دارم تا داده های ورودی و خروجی در هر مرحله تولید گزارش را به صورت کامل ثبت کنید. برای اهداف حسابرسی با شرکت XYZ این اطلاعات باید آماده شوند. به آنها گفتم که می‌توانیم این کار را تا روز دوشنبه ارسال

بیشتر بخوانید